Steen Broford er ejer og publisher for Fitnews B2B Magazine – som beskæftiger sig med artikler om fitnessbranchen.

I dette indlæg forklarer Steen Broford sine overvejelser inden for sundhed og det at skabe en god arbejdsplads.

Hvilke overvejelser burde virksomheder gøre sig, når de skal investere i deres medarbejdere?

Sikre sig, at medarbejderne har en vis grad af frihed til at indrette sig efter deres behov, så har de oftest de bedste forudsætninger for at performe optimalt. Så en investering i tillid er i virkeligheden en af de bedste investeringer, du i min optik kan foretage. Tillid skaber trivsel, og det øger den enkeltes performance.

Hvad er vigtigt for en at fokusere på i forhold til at skabe en god og attraktiv arbejdsplads?

Vi fortæller af og til vores børn, at de skal gøre, som vi siger, ikke som vi gør. Den går ikke som leder i dag. Du skal kunne gå forrest og lede i overensstemmelse med virksomhedens værdier, hvis du skal være troværdig. Og så skal du evne at formidle den gode stemning – ikke blot til fredagsbaren, men i den grad også til hverdag. Samt ikke mindst være tilgængelig og løsningsparat, når der er medarbejdere, som ikke trives.

Hvordan ser du, at man tiltrækker den rigtige arbejdskraft i en verden hvor arbejdsliv og fritid smelter mere og mere sammen?

Hvor det tidligere forholdt sig sådan, at en konkurrencedygtig løn var nok til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere, så tegner der sig i dag et helt andet billede. Vi vil opfattes som de individuelle mennesker vi er – også på vores arbejdsplads. Det at blive set, hørt og anerkendt har fået større betydning. For de fleste er en god kultur på jobbet mindst lige så vigtig som lønnen, og folk skifter job, hvis ikke de trives.

Hvordan ser den fremtidige arbejdsplads ud?

Jeg er sikker på, vi vil se, at mange virksomheder kommer til at foretage målrettede investeringer omkring at fremme deres medarbejderes sundhed. Og det giver god mening, for hvor anprisning af sundhedstiltag tidligere havde tendens til at være ganske ukonkrete, så er der i dag en del forskning fra bl.a. Syddansk Universitet, som peger på, at målrettede investeringer i medarbejdernes sundhed styrker virksomheders bundlinje gennem øget produktivitet og færre sygedage. Men jeg håber, det sker med omtanke og baseret på individuel lyst og motivation. En obligatorisk grøn dag i kantinen eller en “her løber vi allesammen hver onsdag” skaber et uhensigtsmæssigt gruppepres og fremmer sjældent den enkeltes lyst.

Hvordan differentierer man sig som arbejdsplads sammenlignet med andre virksomheder i ens branche?

I min optik definerer de bedste arbejdspladser sig ved at være åbne og ærlige over for deres medarbejdere omkring de forhold, der påvirker såvel virksomhedens som den enkeltes hverdag. Manglende information eller uklar kommunikation omkring forhold, der er vigtige og påvirker den enkeltes arbejde, forårsager en masse spildtid. Folk skal vide, hvad der sker i virksomheden, og hvordan det påvirker netop deres job. Når medarbejderne er dårligt informeret skaber det usikkerhed, demotivation og ineffektive eller direkte dårlige præstationer.

Hvad betyder fysisk og mental sundhed for dig?

Personligt betyder det, at jeg til hverdag afsætter tid til at gøre de ting, der sikrer mig, at jeg har adgang til et ekstra gear, når der er situationer, som kræver det. Det betyder i praksis, at jeg træner nok til at bibeholde en ok kondition og den fornødne muskelmasse, og at jeg spiser mad, der gør mig godt og giver mig energi. Jeg afsætter også tid til pauser, hvor krop og sind kan slappe af.

Hvis du fandt denne artikel interessant så del den med en ven eller kollega. Lyder holdtræning som noget for din arbejdsplads, så book en samtale med os her.